ISO 9001: 2015
Certyfikat systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu agregatów prądotwórczych.
NCAGE
Certyfikat NATO (Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej,
których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych klasyfikacją KWO lub świadczeniem usług na rzecz obronności.