ISO 9001: 2015
Certyfikat systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu agregatów prądotwórczych.
NCAGE
Certyfikat NATO (Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej,
których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych klasyfikacją KWO lub świadczeniem usług na rzecz obronności.
Świadectwo uznania CSC
Zaświadcza, że na podstawie prób modyfikowany kontener morski został dopuszczony do dalszej eksploatacji zgodnie z Międzynarodową Konwencją o Bezpiecznych Kontenerach, 1972.
Certyfikat spawalniczy PN-EN ISO 3834-2
Zaświadcza, że przedsiębiorstwo spełnia normatywne wymagania jakościowe obowiązujące w procesach spawalniczych.
Certyfikat producenta pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą EN 15085-2:2007
Zaświadcza, że przedsiębiorstwo spełnia wymagania dotyczące jakości i certyfikacji zakładów spawalniczych zgodnie z normą kolejową EN 15085-2:2007 na poziomie odpowiedzialności CL1 – produkcji najbardziej odpowiedzialnych elementów pojazdów szynowych.