Kierownictwo FOGO Sp. z o.o. niniejszym deklaruje politykę jakości, przyjmując i uznając poniższe zobowiązania i cele. Polityka jakości stanowi istotny element ogólnej strategii przedsiębiorstwa, ponieważ istotnym warunkiem sukcesu FOGO Spółka z o.o. jest jakość świadczonych usług oraz produkowanych wyrobów. Głównym celem działalności naszego przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb naszych klientów. Jest to realizowane poprzez sprzedaż wyrobów konkurencyjnych na rynku oraz spełniających wymagania klientów i stron zainteresowanych.

Celem polityki jakości jest:

  • Zadowolenie klientów korzystających z nowych wyrobów i usług,
  • Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji załogi,
  • Utrzymanie istniejącej sieci kontrahentów,
  • Terminowa realizacja zamówień.


Wprowadzenie w życie polityki jakości jest realizowane poprzez wdrożony System Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania normy ISO 9001:2015. Systematycznie doskonalimy System Zarządzania Jakością poprzez prowadzenie przeglądów, działań korygujących i doskonalących oraz innych działań technicznych i organizacyjnych. Angażujemy wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz ciągłej poprawy jakości naszych wyrobów i usług. Celem naszym jest zdobywanie i utrzymywanie zaufania klientów do naszego przedsiębiorstwa. Chcemy, żeby nasz znak kojarzył się z solidnością, terminowością oraz wysoką jakością naszych wyrobów i usług. Zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania wymagań Systemu Zarządzania Jakością opisanych w dokumentach jakości, w tym w niniejszej Księdze Jakości.

Prezes Zarządu
Tomasz Błaszak

Wilkowice: 2019-03-01

 

Zał. Nr 5 do Księgi SZJ