1. FOGO Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach, ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, KRS: 0000593189 („Spółka”) poważnie traktuje prywatność użytkowników strony oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych. 
 2. Przed skorzystaniem z niniejszej strony internetowej (zwanej dalej "stroną") prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami Polityki prywatności.
 3. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu określenie zasad regulujących wykorzystanie uzyskanych przez Spółkę danych osobowych użytkowników. 
 4. Spółka nie będzie sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim informacji o użytkownikach w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej. 
 5. Spółka zbiera informacje, na podstawie których można ustalić tożsamość użytkownika tylko wtedy, kiedy użytkownik sam zdecyduje się je podać. 
 6. Spółka może przekazać dane osobowe użytkowników stronom trzecim, takim, jak dostawcy lub dystrybutorzy produktów Spółki, w celu realizacji zamówień i spełnienia wymagań użytkownika, a także gdy jest to niezbędne dla złożenia zamówienia w Spółce lub podjęcia innych działań przed zawarciem umowy. 
 7. Dane użytkowników mogą być przetwarzane w związku z żądanymi informacjami i usługami, jak również w celach marketingowych oraz sprzedaży i udoskonalania produktów Spółki. Jednak Spółka nie dzieli się informacjami, na podstawie których można ustalić tożsamość użytkownika ze stronami trzecimi w celach marketingowych, chyba że otrzyma od użytkownika wyraźną zgodę.
 8. Spółka może przekazać dane osobowe użytkowników na wniosek organów władzy publicznej lub sądów. 
 9. Użytkownik powinien upewnić się, czy komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem (spyware, adware) oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe. Należy też pamiętać, że bez odpowiednich środków ostrożności (np. właściwa konfiguracja przeglądarki, aktualne oprogramowanie antywirusowe, osobista zapora internetowa firewall, nieinstalowanie oprogramowania pochodzącego z wątpliwych źródeł) istnieje ryzyko, że używane dane mogą być ujawnione osobom trzecim.
 10. Zasady zawarte w Polityce prywatności odnoszą się do informacji osobistej (danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów prawa) pobranej przez Spółkę w trybie online oraz z komunikacji (przez strony internetowe, e-mail oraz inne narzędzia w trybie online). Zasady te nie stosują się do informacji pobranych z innych zasobów, poza online i komunikacją. Ponadto zasady te nie stosują się do zasobów w trybie online osoby trzeciej, do których link może się znajdować na stronach Spółki, a których zawartości ani praktyk prywatności Spółka nie kontroluje i za które nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Aby otrzymać pewne dodatkowe informacje o Spółce pocztą elektroniczną, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez Spółkę tylko w celu wysyłania informacji związanych z działalnością Spółki. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję, wysyłając prośbę na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 12. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach Polityki Prywatności. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
 13. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać z niniejszej strony.