W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie RODO”) chcielibyśmy poinformować Państwa, iż dane osobowe powierzone nam są chronione zgodnie z treścią rozporządzenia RODO.

W naszym przedsiębiorstwie traktujemy prywatność naszych klientów w bardzo poważny sposób, szanując i stojąc na straży praw i wolności naszych kontrahentów.

Ciężko pracujemy nad tym, aby poprzez jak najlepsze wykonywanie pracy działać każdego dnia coraz efektywniej, w jak najlepszy sposób dbając o interesy naszych klientów. Dbanie i troska o dane osobowe, które pozyskaliśmy od naszych kontrahentów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem, jest absolutnie kluczowym aspektem naszej pracy. Prywatność naszych klientów jest traktowana przez nas w absolutnie priorytetowy sposób. 
Chcemy zapewnić, iż Państwa dane osobowe, które zostały nam powierzone, znajdują się w dobrych rękach i są bezpieczne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem tel.: 65 5341180, adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem RODO warunkiem przesyłania przez nas do Państwa jakichkolwiek ofert, informacji, itp. jest udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.


W celu ułatwienia współpracy poniżej przedstawiamy wzory zgód. Ich podpisanie umożliwia nam kontakt z Państwem w celu przedstawienia w przyszłości ofert. W celu udzielenia zgody prosimy o przesłanie podpisanych zgód na adres: 
- FOGO Sp. z o.o. ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Święciechowa
lub
- adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi 

Poniżej przedstawiamy:
a) wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych

         
 Zgoda ogólna        
 zgoda-marketing-telefon        
 zgoda-marketing-sms        
 zgoda-marketing-newsletter        
 zgoda-marketing-email        

b) wzory związane z prawem żądania dostępu do danych osobowych

 wniosek-uzupełnienie-danych        
 wniosek-usunięcie-danych        
 wniosek-udzielenie-informacji-nt-danych        
 wniosek-sprostowanie-danych        
 wniosek-przekazanie-danych        

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

  

W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych jest Fogo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach, ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IXWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593189, NIP: 7831735110, kapitał zakładowy spółki: 169132400,00 zł.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,
  2. w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO, tj. na podstawie i w granicach udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. np. następującym kategoriom podmiotów:

  • kancelaria prawna obsługująca spółkę,
  • notariusz,
  • biuro finansowo-księgowe obsługujące spółkę,
  • dostawcy rozwiązań informatycznych.

Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku danych powierzonych na podstawie udzielonej zgody – przetwarzane one będą do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem tel.: 65 5341180, adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.