FH 6000

5,5 kVA / 3 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda

ZOBACZ WIĘCEJ

FM 6000

5,5 kVA / 3 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Mitsubishi

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 6000 R

D-AVR
5,5 kVA / 3 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Honda

ZOBACZ WIĘCEJ

FM 6000 R

D-AVR
5,5 kVA / 3 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 23
Silnik Mitsubishi

ZOBACZ WIĘCEJ

FH 6540

5,5 kVA / 3,3 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 54
Silnik Honda

ZOBACZ WIĘCEJ

FM 6540

5,5 kVA / 2,2 kW
400 V / 230 V
50 Hz
IP 54
Silnik Mitsubishi

ZOBACZ WIĘCEJ