Polish English French German Russian Spanish

Deklaracja CE

CEDeklaracja CE oznacza, iż wyprodukowany towar został dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej. Jest ona gwarancją spełnienia nakładanych na produkt zharmonizowanych jakościowych norm europejskich. W celu utrzymania normatywnej jakości Agregaty FOGO Sp. z o.o. współpracuje z zewnętrznymi notyfikowanymi jednostkami, w szczególności z Instytutem Zaawansowanych Technologii w Krakowie oraz Urzędem Dozoru Technicznego w Poznaniu.

 

Certyfikat NCAGE

  • certyfikat_ncage
Certyfikat NATO (Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych klasyfikacją KWO lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

Pobierz certyfikat w formacie pdf